Vårens konserter

Vi kommer att ha en gemensam konsert med Candomino, den 8.4. i Olars kyrka. Båda körer har ett eget program 15-20 min plus en gemensam sång.

Vårkonserten är i 14.5. i Villa Gyllenberg. Det blir Brahms, Saint-Saens och Ravel.