Styrelse

Ordförande – Annu Mikkonen
Kassör / ekonom – Kim Lang
Sekreterare – Minna Sirelius
Videordförande & Infosekreterare – Heidi Kokki
Innehållsproducent – Marita Niemi

Esko Kallio konstnärlig ledare

Kontakt: Annu Mikkonen tel. +358 41 527 3770, annu . mikkonen (at) gmail . com