Presentation

Kören

Jubilate har från början varit en aktiv och synlig del av det finländska körlivet, först under ledning av körens grundare Astrid Riska (1968-2009) och därefter Timo Nuoranne (2009-2014) och Edward Ananian Cooper (2014-2017). I januari 2018 började Esko Kallio som ny konstnärlig ledare för kören.

Kören har förutom i Finland konserterat runt om i världen och vunnit många olika priser i internationella körtävlingar. Jubilate har spelat in 20 skivor och åtskilliga radio- och TV-inspelningar. Kören har framfört verk av nästan alla finländska körtonsättare och uruppfört verk av bl.a. Einojuhani Rautavaara, Kaj-Erik Gustafsson, Lars Karlsson, Mikko Heiniö och Juhani Komulainen.

Målsättningen har varit att sjunga verk på deras ursprungsspråk och texten har alltid setts som en ytterst viktig del av framförandet. Repertoaren har varit mångsidig från första början. Jubilate har sjungit nästan allt från den gregorianska sångens pärlor till den moderna musikens färgspektrum. Kören har samarbetat med många orkestrar, ledda av förstklassiga dirigenter.

Foto: Maarit Kytöharju

Dirigent

Esko Kallio har sina musikaliska rötter djupt i den finländska musikpedagogiktraditionen: han inledde sin musikaliska utbildning vid Esbo musikskola (numera Musikinstitutet Juvenalia) med piano som huvudämne, och grundskolan gick han i musikklass. I musikklassen fick han sin första kontakt med flerstämmig körsång – något som så småningom började tilltala den lilla skolpojken allt mer och mer. Efter gymnasiet studerade Esko matematiska ämnen i ett par års tid, innan han började studera på Sibelius-Akademin. Där tog han A-examen i kördirigering 2004, och fick då också studierätt till A-examen i piano, men var redan då alltför upptagen med sina körer.

Redan under studietiden blev det klart för Esko att det var kördirigering som var ”hans grej”. Under åren har han jobbat med Polyteknikkojen Kuoro, Vantaan laulu, Hämäläisen Osakunnan Laulajat, Amici Cantus, Suomen Laulu, Candomino samt Åbo konservatoriums kammarkör. Även om alla körer har sin egen unika klang, och även arbetsmetoderna kan variera en hel del, har alla körer som gemensam strävan att åstadkomma så bra och högklassig körsång som möjligt. Som pedagog njuter Esko särskilt av att få ta del av hur inte bara en kör utan också de enskilda sångarna kan utvecklas och bli allt bättre. Med varje grupp som han har arbetat med har han haft som målsättning att både utveckla och utvecklas, att lära och läras. Han vill alltså att nyttan och glädjen ska vara ömsesidig.

Många körtävlingsjuryer har visat sin erkänsla för kvaliteten på hans arbete. Prisskörden är riklig: pris för ung lovande dirigent (2000), dirigentpris i Madetoja-manskörstävlingen (2003), årets kördirigent i Tampereen Sävel (2015), årets körskiva Lehdellä med Hämäläis-Osakunnan Laulajat (2009), tre guldstämplar för Hämäläis-Osakunnan Laulajat vid Tampereen Sävel (2009), tre guldstämplar för Åbo konservatoriums kammarkör vid Tampereen Sävel (2015).

När Jubilate i höstas efterlyste en ny dirigent, var det ingen tillfällighet att Esko lämnade in en ansökan. Han har genom åren med intresse följt körens verksamhet och beundrat Jubilates levande och raffinerade körklang. Nu är det Eskos tur att bidra till den anrika körens fortsatta utveckling. På Svenska litteratursällskapets årshögtid på Runebergsdagen fick kören en första kontakt med Esko ”in action”. Hösten 2018 inleds samarbetet med full kraft.

Välkommen, Esko!