Jubilates höst 2019

Grankulla musikfest – Tvåspråkig gudstjänst med musik i Grankulla kyrka 3.11 kl. 10
Jubilate och Grankulla orkesters septett, dirigent Esko Kallio
Tarik O’Regan: Triptych

Triptych – as we remember – konsert i Olaus Petri kyrka 5.11 kl. 19

Julkonsert i Tyska kyrkan 7.12 kl. 18

Julkonsert i Liljendal kyrka 14.12 kl. 18

Medverkande i gudstjänster i Johanneskyrkan 6.10 och 22.12