Jubilatekören lägger ner verksamheten

Huvustadsbladet 7.4.2022

Kammarkören Jubilatekören avslutar sin verksamhet efter både ekonomiska och musikaliska svårigheter under coronapandemin.

Jubilatekörens understödsförening meddelar i ett pressmeddelande att man har beslutat att lägga ner verksamheten under ett medlemsmöte under tisdagen den 5 april. Beslutet leder till att kammarkören Jubilates verksamhet upphör. Medlemmarna i understödsföreningen består huvudsakligen av sångare i kören.

Coronapandemin har inneburit stora ekonomiska och musikaliska svårigheter för kören som redan innan pandemin kämpade med att rekrytera nya medlemmar.