Presentation

Kören

Jubilate har från början varit en aktiv och synlig del av det finländska körlivet, först under ledning av körens grundare Astrid Riska (1968-2009) och därefter Timo Nuoranne (2009-2014). Kören har förutom i Finland konserterat runt om i världen och vunnit många olika priser i internationella körtävlingar. Jubilate har spelat in 20 skivor och åtskilliga radio- och TV-inspelningar. Kören har framfört verk av nästan alla finländska körtonsättare och uruppfört verk av bl.a. Einojuhani Rautavaara, Kaj-Erik Gustafsson, Lars Karlsson, Mikko Heiniö och Juhani Komulainen.

Målsättningen har varit att sjunga verk på deras ursprungsspråk och texten har alltid setts som en ytterst viktig del av framförandet. Repertoaren har varit mångsidig från första början. Jubilate har sjungit nästan allt från den gregorianska sångens pärlor till den moderna musikens färgspektrum. Kören har samarbetat med många orkestrar, ledda av förstklassiga dirigenter.

Jubilate2014

 

Dirigent

EdwardEdward Ananian-Cooper (f. 1982) är en australiensisk kör- och orkesterdirigent, som studerar orkesterledning vid Sibelius-Akademin, med bl.a. Leif Segerstam och Atso Almila som sina lärare. Hösten 2013 blev han också utexaminerad som kördirigent med utmärkta vitsord från Matti Hyökkis klass. Ananian-Cooper har nyligen gjort studier på Christopher Seamans kurser som en del av Australian Young Conductors Development -programmet samt på Johannes Prinz (Österrike) och Volker Hempflings (Tyskland) kurser.

Edward arbetar med många körer i Helsingfors. Han är konstnärlig ledare för Akateeminen Laulu och Hiljaa Ensemble, samt musikledare för Finlands anglikanska kyrka. Hösten 2014 han börjat som konstnärlig ledare för Jubilate. Har verkade som körmästare på Adelaide International Festival of Arts i Australien i början av 2012. Som sångare arbetar han främst i Helsingin Kamarikuoro och Arnold Schoenberg -kören i Wien samt i English Vocal Consort of Helsinki -sångensemblen.